Шуменският университет„ Епископ Константин Преславски“ Колеж - Добрич се подготвя за празнично събитие. 
На 2 декември от 11часа в зала № 106 на Колежа ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили магистри в съответното професионално направление. На тържествената церемония ще ги приветства ректорът на Шуменския университет проф. д и н Георги Колев и доц. д-р Божанка Байчева - директор на Колежа.

В Колежа се обучават 400 студенти в специалностите - Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Растителна защита.

Дипломи ще бъдат връчени на 92-ма абсолвенти, от които 79 професионални бакалаври и 13 магистри. Да им пожелаем качествена и ефективна реализация, здраве и да продължат по пътя на личностното си развитие и усъвършенстване.

Ръководството на Колежа кани всички близки, приятели и партньори да споделят тържественото събитие!