Церемония по промоция абсолвенти 2018


   Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“ Колеж- Добрич се подготвя за празнично събитие. На 1-ви декември от 10 часа в зала № 106 на Колежа ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите  висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили магистри в съответното професионално направление. На тържествената церемония ще ги приветства ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев и проф. д.м.н. Николай Янков - директор на Колежа.
   В Колежа се обучават около 400 студенти в специалностите - Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Растителна защита.
   Дипломи ще бъдат връчени на 134-ма абсолвенти, от които 92-ма професионални бакалаври и 42-ма магистри. Да им пожелаем качествена и ефективна реализация, здраве и да продължат по пътя на личностното си развитие и усъвършенстване.
   Ръководството на Колежа кани всички близки, приятели и партньори да споделят тържественото събитие!