Откриване на академичната 2018-2019 учебна година

 

          В Колеж-Добрич, който е част от структурата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, на 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. зала 106 ще се открие академичната 2018-2019 учебна година. На тържеството ще присъстват представители на ръководството на Университета.

          По време на тържествената церемония студентите първокурсници ще бъдат приети в академичната общност и ще положат академична клетва. Представител на студентски съвет ще отправи към тях пожелания за успех. Приветствия и пожелания ще изкажат присъстващи гости и преподаватели.

В Колежа се обучават студенти в три научни направления, в пет специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. Всички тези специалности са конкурентноспособни и търсени на пазара на труда.