Откриване на академичната 2018-2019 учебна година

 

       

В Колеж-Добрич, който е част от структурата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, днес 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. зала 106 се откри академичната 2018-2019 учебна година. От името на  Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” студентите бяха приветствани от проф. д.м.н. Николай Янков, в.и.д. Директор на Колеж-Добрич.

DSC_0587

 

Приветствия и пожелания от присъстващи гости изказаха г-н Kрасимир Николов – заместник областен управител на област Добрич.

DSC_0557

По време на тържествената церемония студентите първокурсници бяха приети в академичната общност и положиха академична клетва.

DSC_0543

Представителя на студентски съвет Таня Милчева от 3 курс ПУПЧЕ отправи към тях пожелания за успех.

DSC_057505

 

В Колеж-Добрич се обучават студенти в три научни направления, в пет специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. 

DSC_0590

Всички тези специалности са конкурентноспособни и търсени на пазара на труда.